D9
D9 DUPLEX
 
 

Dvojkotúčová uhlová píla D9 DUPLEX

 • Najvýkonnejšia uhlová píla
 • Rezanie oboma smermi – zvýšenie kapacity porezu o viac ako 50 %
 • Komplexné riešenie piliarskej technológie na výrobu hraneného reziva a jeho následného triedenia
 • Možnosť rezať aj široké dosky/fošny až do šírky 36 cm
 • Vysoká produktivita a veľká variabilita výroby
 • Najefektívnejšie pílenie stredového reziva
 • Moderný elektronický systém pre identifikáciu poruchy stroja pomocou vzdialeného prístupu výrazne zefektívňuje záručné a hlavne pozáručné opravy stroja 
Popis
PARAMETRE
POROVNANIE
Na stiahnutie

Aj napriek zdanlivej zložitosti zariadenia je ovládanie porezového komplexu D9 DUPLEX pomerne jednoduché.

 

D9 DUPLEX

 

Jednoduché a prehľadné grafické prostredie

 

D9 DUPLEX

 

Schéma porezu zbytkovej prizmy 

 

 

Napomáha tomu jednoduché grafické prostredie a prehľadné rozmiestnenie ovládacích prvkov na veľkom dotykovom displeji a ovládacom paneli. Všetko je presne tam, kde by ste to chceli mať a riadiaci softvér za Vás intuitívne vykonáva množstvo rutinných úkonov, čím Vás odbremení od nezaujímavej a stereotypnej práce a umožní Vám plne sa venovať oveľa zaujímavejšiemu procesu pílenia a zamerať sa na kvalitu a výkon porezu.

 

 

Guľatina je z priečneho reťazového dopravníka nakladaná hydraulicky ovládanými ramenami.

 

D9 DUPLEX

 

Nakladanie guľatiny na upínací vozík

 

D9 DUPLEX

 

Reťazový dopravník na guľatinu 

 

 
D9 DUPLEX

 

Veľkokapacitná sústava dopravníkov

 

D9 DUPLEX

 

Variant s pozdĺžnym dopravníkom na guľatinu

 

D9 DUPLEX

 

Hydraulický obracač

 

D9 DUPLEX

 

Hydraulický upínač

 

 

Štandardne je upínací vozík vybavený hydraulicky ovládanými upínačmi a obracačmi umiestnenými na každom upínacom module so samostatným hydraulickým okruhom.

Klzné plochy pohybujúcich sa častí (vodorovné vedenia veží a vedenia upínačov) a dráha vozíka sú automaticky mazané výkonným centrálnym mazacím systémom.

 

Píla D9/D9 DUPLEX je vybavená automatizovaným odsunom reziva pásovými dopravníkmi.

Automatizované triedenie reziva je riešené individuálne podľa požiadaviek a možností zákazníka a to pozdĺžnou alebo priečnou triediacou linkou reziva, v prevedení podľa počtu sortimentov reziva a požiadaviek zákazníka.

Ako voliteľné príslušenstvo dodávame k píle D9/D9 DUPLEX niekoľko typov triediach liniek, vždy konštruovaných (upravovaných) podľa potrieb zákazníka a veľkosti priestorov výrobnej prevádzky.

 

D9

 

Pozdĺžne triedenie sklopnými dopravníkmi

 

D9

 

Portálový manipulátor 

 

D9

 

Priečne triedenie do boxov

 

D9

 

Široký pásový dopravník v kombinácii s priečnou triedičkou

 

 

Triediace linky delíme na:

Pozdĺžne

 • s obojstranne alebo jednostranne sklopnými pásovými dopravníkmi
 • s valčekovými dopravníkmi a reťazovými zhadzovačmi reziva
 • kombinované triediace linky s pásovými a valčekovými dopravníkmi

Priečne

 • so širokým pásovým dopravníkom a reťazovými dopravníkmi s hydraulickým zdvihom pre zhadzovanie reziva do boxov a s bočným vyberaním reziva
 • s reťazovými dopravníkmi s hydraulickým zdvihom pre zhadzovanie reziva do boxov a spodným vyvážaním reziva
 • paternoster s regálovými boxami
 • portálový manipulátor s triedením do boxov a bočným vyberaním reziva

STROJCAD ODPORÚČA


DVOJKOTÚČOVÁ UHLOVÁ PÍLA
       
UHLOVÁ PREKLOPNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA