News

 

StrojCAD - Člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Uvod > Produkty > Príslušenstvo

Príslušenstvo

 

 

K dodávaným píliarskym zariadeniam ponúkame univerzálne alebo jednoúčelové brúsky pre ostrenie nástrojov na pozdĺžny porez, pre spoľahlivé a rýchle naostrenie pilového nástroja. Pre pásové a rámové píly ponúkame šrankovačky pre nastavenie rozvodu zubov.

 

Kvalitné ventilátory na odsatie pilín z miesta rezu sú výrobkami renomovaných firiem. Využite ich dlhoročné skúsenosti a oslovte ich s vašími požiadavkami.

 

Pre omietacie, rozmietacie alebo skracovacie píly dodávame dopravníky na prísun a odsun reziva. Dopravníky sú pásové alebo valčekové, s možnosťou umiestnenia prestaviteľných záražiek. Modulové riešenie umožňuje poskladať ľubovoľne dlhý dopravník. Základný modul je dlhý 3 metre. Masívna konštrukcia je zárukou presného vedenia reziva pri vstupe do pracovného priestoru podávacích valcov omietacích alebo rozmietacích píl.

 

Každý z drevoobrábacích strojov má možnosť alternatívneho výberu pilového nástroja. Taktiež jednotlivé brúsky je možné vybaviť rôznymi brúsnymi kotúčmi, podľa druhu ostreného nástroja. Vhodný výber pilového alebo brúsneho nástroja má zásadný vplyv pre správny chod každého stroja.
Poraďte sa s nami pred zakúpením jednotlivých strojov a vyberte si ten správny pilový alebo brúsny nástroj. 

 

Pre zhodnotenie drevného odpadu ponúkame štiepkovače a drviče na výrobu kvalitnej biomasy.